Tibro Konstförening

Tibro Målar

Utställning 10/9-24/9 2017

Detta är en utställning för alla som håller på med konst, amatörer som aktiva konstnärer. tibro_malar_vinjettUtställningen anordnas med några års mellanrum och annonseras då. Senaste tillfället Tibro Målar anordnades var 2012.

Följande gäller för dig som vill delta