Tibro Konstförening

Konstlotteri

Vi arrangerar konstlotteri för våra medlemmar. Vinsterna är konstverk som vi köpt av våra utställare och andra konstnärer. För tillfället har vi följande lotterier:

Närvarolotteri – utställningar
Alla medlemmar, som besöker våra utställningar på Ateljé Blocking, kan delta i ett närvarolotteriet genom att fylla i en lottsedel på Ateljé Blocking.

Värvningslotteri – för dig som värvar nya medlemmar
För varje medlem som du värvar får du en lott. Vinst är ett konstverk. 
Dragning sker vid konstlotteriets dragning, se nedan.

2015 vinster b

Konstlotteriet- det stora konstlotteriet
Årsutlottning 2017, Söndagen den 3/12, kl.18.00
 på Ateljé Blocking

Onsdag den 6/12 kl 18.30 utlämning av vinster
________________________________________________________________________________

Utlottning 2016
Som vanligt när det är dags för utlottning slöt ett stort antal förväntansfulla medlemmar upp på Ateljé Blocking under söndagskvällen den 27 november för att lyssna till dragningen av vinnarna vid årets stora konstutlottning.

Tibro Konstförening lottade då ut konst för ca 72 000 kronor, vilket innebar 35 vinster, 2 stycken 10-årsvinster (utlottas bland dem, som inte vunnit på 10 år), en värvarvinst och tre närvarovinster. 415 medlemmar deltog i utlottningen.

Under kvällen underhöll musikgruppen ”Västvind” som blev mycket uppskattade.

Här nedan kan ni bilder från utlottning 2016:

27112016-img_4766  27112016-img_4769 27112016-img_4768
27112016-vastvind