Tibro Konstförening

Om oss

Tibro Konstförenings uppgift

Tibro Konstförening verkar för att stimulera och öka konstintresset. Föreningen arrangerar under året utställningar, konstvandring, konstlotteri och andra aktiviteter med konst som tema.

Blocking-panorama_700

Panoramabild som visar vår utställningslokal, Ateljé Blocking.

Partners

Vi har ett aktivt samarbete med Kultur och Fritid i Tibro och Studiefrämjandet. Vilket gör att vi kan nå många och satsa brett.

Konstlotteri

Vi köper under året konst av våra utställare och andra konstnärer till det årliga medlemslotteriet.
År 2016 lottade vi ut konst för drygt 73 000:-

.
Vi har också ett närvarolotteri vid våra utställningar för medlemmar och ett medlemsvärvningslotteri.
Läs mer

Utställningar

Vi har en fin utställningslokal, Ateljé Blocking, där arrangerar vi varje år 4-6 utställningar. Många konstnärer har ställt ut genom åren. I vår ”Hall of fame” kan man se alla vernissagekort inramade. Vi arrangerar också en utställning, Tibro Målar, som är öppen för alla, amatörer och konstnärer. Vid vår årliga Konstvandring i Tibro, har vi en samlingsutställning i vår utställningslokal.
Ateljé Blocking läs mer
Utställningar läs mer 

Konstvandring i Tibro

Konstvandring i Tibro har nu anordnats sedan 2002 och den blir bara mer och mer uppskattad. De senaste åren har vi haft mellan 600 och 700 besökare på endast två dagar. I konstvandringen deltar 8-15 konstnärer som bjudits in av Tibro Konstförening. Konstnärerna har alla någon anknytning till Tibro. Läs mer

Tibro målar

Den populära utställningen Tibro Målar 
återkommer med några års mellanrum. Detta är en utställning där alla som är födda eller bor i Tibro kan delta. Utställningen arrangeras i samarbete med Tibro Kultur och fritid.  Läs mer

Historik

brita_blocking_henrik_allert

Brita Blocking och Henrik Allert.Tibro Konstförening bildades 1949 med hjälp av bl a Brita (Bergstrand-Löfving) Blocking.

Tibro Konstförening bildades 1949 med hjälp av bl a Brita (Bergstrand-Löfving) Blocking. Första  året 1949 började med 130 medlemmar och medlemsavgiften var 5 kronor. Man beslöt att medlemsavgiften oavkortat skulle gå till konstinköp för utlottning bland medlemmarna.Genom åren har medlemsantalet varierat men är nu ca 430 medlemmar.

1975 öppnades Ateljé Blocking i en före detta snickeriverkstad, där föreningen
anordnade konstutställningar.

I augusti 2004 invigdes nuvarande utställningshall på Parkgatan 1, som har väckt stor uppmärksamhet med sina vackra, ljusa rum